اخبار
گزارش پروژه های در دست اجرای واحد مهندسی واجرای طرحها(دی ماه 97)
 • 1397/10/29 شنبه گزارش پروژه های در دست اجرای واحد مهندسی واجرای طرحها(دی ماه 97)
  گزارش دی ماه 97
  ردیف  شرح پیمان  شماره پیمان  مجری مبلغ پیمان (ریال) مدت پیمان  درصد پیشرفت فیزیکی 
  1 احداث خط انتقال گاز 30 اینچ بیرجند-سربیشه  380184 شرکت عسفور 132,046,036,356 365 100%
  2 احداث خط انتقال گاز 12 اینچ سربیشه-اسدیه-قهستان   380252 شرکت عسفور 126,194,579,400 400 100%
  3  احداث خط انتقال گاز 10 اینچ قاین-حاجی آباد 380282 فراز صنعت صدر  113,800,000,000 400 100%
  4 احداث خط انتقال گاز 10 اینچ ده محمد-عشق آباد  380298 توسعه و آب گاز ایران 76,955,574,503 300 100%
  5 خط تغذیه مسیر سه راهی روم تا روستای آفریز 380313 برناکاران قائم شهر  23,345,000,000 180 100%
  6  احداث خط تغذیه،ایستگاه تقلیل فشار و شبکه توزیع شهر اسدیه 380323 حیدر هفشجان  39,000,000,000 330 100%
  7  احداث خط تغذیه،ایستگاه تقلیل فشار و شبکه توزیع شهر قهستان 380324 سازه گاز توس 39,180,000,000 330 100%
  8 احداث خط تغذیه،ایستگاه تقلیل فشار و شبکه توزیع شهر عشق آباد 380325 یدک گاز سیرک  51,980,060,000 330 100%
  9 پروژه گاز رسانی به روستاهای حومه بیرجند  380344 جوشن هفشجان 16,922,482,000 180 100%
  10 گازرسانی به روستاهای حومه طبس محور بهشت آباد  380346 حیدر هفشجان  33,655,000,000 200 100%
  11  گازرسانی به محور کرغند از توابع قاین 380273 پویا مکانیک ترشیز 43,947,464,000 375 100%
  12 گازرسانی به محور دوست آباد از توابع سرایان-قاین 380268 برناکاران قائم شهر  31,500,000,000 365 100%
  13 تهیه کلیه مصالح و اجرای خط تغذیه 16 اینچ شهرک صنعتی شهید رحمانی خوسف به روش PC      380368 اژدر گاز بیرجند  4,850,000,000 100 100%
  14 تکمیل عملیات باقیمانده روستاهای گوراب ، هاشمیه و تیغاب و ایستگاه های T.B.S    380374 کار و صنعت پاژ  1,330,120,000 60 100%
  15 احداث خط تغذیه،ایستگاه تقلیل فشار و شبکه توزیع شهر اسفدن 380343 سازه گاز توس 40,680,000,000 300 100%
  16  احداث خط تغذیه،ایستگاه تقلیل فشار و شبکه توزیع شهر حاجی آباد 380342 کاریزان بیهق 48,560,878,400 360 100%
  17 گازرسانی به روستاهای حومه سرایان و فردوس محور کریمو و مصعبی  380347 یدک گاز سیرک  62,740,880,000 300 100%
  18 گازرسانی به شهر نهبندان و روستای خوانشرف 380351 سازه گاز توس 101,140,000,000 480 100%
  19 گازرسانی به روستاهای حومه بیرجند محور شاخن 380357 حامیان صنایع نوین شرق 70,017,878,400 365 100%
  20 گازرسانی به روستاهای محور مود ، سربیشه و بیرجند 380355 سازه گاز توس 154,325,000,000 365 100%
  21 گازرسانی به شهر زهان و بخشی از روستاهای تابعه شهرستان زیرکوه  380363 یدک گاز سیرک  172,550,320,000 500 100%
  22 تهیه کلیه مصالح و گازرسانی به روستاهای محور کریت از توابع شهرستان طبس  380369 پویا مکانیک ترشیز 57,462,404,000 305 100%
  23 تهیه مصالح و احداث خط انتقال ، اجرای خط تغذیه ، ایستگاه تقلیل فشار و شبکه توزیع گاز شهرهای طبس مسینا ، گزیک ، کارخانه سیمان باقران و روستاهای اطراف 380362 شیوا مشعل صداقت 219,700,000,000 540 100%
  24 گازرسانی به روستاهای قاین –  محورهای باراز ، بیدمشک ، زمانی ، دره باز ، خونیک و محمدآباد علم به روش PC         380377 جوشن هفشجان 110,642,313,111 400 100%
  25  گازرسانی به روستاهای عشق آباد و بشرویه 380389 حیدر هفشجان  94,100,000,000 365 100%
  26 گازرسانی به روستاهای شهرستان قاین محور ورزگ به روش PC   380414 جوشن هفشجان 28,716,657,700 270 100%
  27 احداث شبکه های  ورودی و نصب  ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری صنایع و خطوط داخلی مجتمع های مسکونی خراسان جنوبی  380370 سامه تندیس توس  24,237,090,000 450 100%
  28 احداث شبکه های  ورودی و نصب  ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری صنایع و خطوط داخلی مجتمع های مسکونی خراسان جنوبی  380411 سامه تندیس توس  77,835,460,000 550 100%
  29  گازرسانی به شهر دیهوک  380390 سازه گاز توس 18,599,000,000 250 98%
  30 :گازرسانی به روستاهای درمیان (محورهای بورنگ ، منصورآباد ، فضل آباد  سریجان) و روستاهای اطراف قهستان به روش PC         380383 پترو نیرو صبا 132,299,653,000 450 74%
  31 پروژه تأمین مستمر و پایدار گاز طبیعی شهر دیهوک از طریق C.N.G      380385 سازه گاز توس 58,678,817,100 200 55%
  32 تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه 16 اینچ ، احداث سیستم حفاظت کاتدیک و ایستگاه C.G.S50000 متر مکعبی دوم شهر بیرجند 380393 فراز توسعه گاز خاوران  42,950,000,000 250 95%
  33 گازرسانی به روستاهای شهرستان درمیان محور نوغاب و هندوالان به روش PC 380424 حیدر هفشجان 283,000,000,000 500 55%
  34  گازرسانی به روستاهای بیرجند محورهای ساقدر ، گلون آباد و حومه 380404 سازه گاز توس 146,880,000,000 400 79%
  35  گازرسانی به روستاهای شهرستان سربیشه محور درح به روش PC       380407 یدک گاز سیرک  320,652,740,000 540 61%
  36  پروژه احداث شبکه توزیع روستاهای بیرجند و سربیشه محورهای حمبل ، اسفزار ، کوچ القار و رهنیشک  به روش PC                                                                                                                                                                                پیمان 380426              380426 پارس خطوط نقش جهان 84,942,755,000 365 22%
  37 پروژه احداث خط تغذیه روستاهای بیرجند و سربیشه  به روش PC   380425 یدک گاز سیرک  90,958,217,000 365 39%
  38  گازرسانی به روستاهای شهرستان فردوس و سرایان محور فتح آباد و چرمه به روش PC       380423 تکمران سازان نوین 82,241,778,000 365 65%
  39 روژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار شهر شوسف و اجرای کارهای باقیمانده شبکه نهبندان و خوانشرف به روش PC 380427  سازه گاز طوس 89,600,000,000 300 69%
  40  احداث شبکه های  ورودی و نصب  ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری صنایع و خطوط داخلی مجتمع های مسکونی در سطح شهرستان های بیرجند ، خوسف ، درمیان ، سربیشه  و روستاهای تابعه به روش PC 380431 فراز توسعه گاز خاوران  80.350.000.000 210 34%
  41  احداث شبکه های  ورودی و نصب  ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری صنایع و خطوط داخلی مجتمع های مسکونی در سطح شهرستان های قاینات ، فردوس ، سرایان ، بشرویه ، طبس ، زیبرکوه و روستاهای تابعه به روش PC 380430 سیال صنعت کلار 89.074.478.200 210 36%
  42 پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه ، ایستگاه های تقلیل فشار و حفاظت کاتدیک روستاهای خوسف به روش PC 380441 پترو گاز آتیه سازان 94,669,451,489 365 26%
  43 پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه ، ایستگاه های تقلیل فشار و حفاظت کاتدیک روستاهای سربیشه به روش PC 380442 جوشن هفشجان 94,506,862,000 365 15%
  44  پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار و حفاظت کاتدیک روستاهای شهرستان زیرکوه محور کبودان به روش PC 380459 گاز شاخک  93,958,900,000 250 4%
  45 پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار و حفاظت کاتدیک روستاهای شهرستان زیرکوه محور شاهرخت   به روش PC 380458 اندیشه پاک نامدار 97,839,070,000 250 5%
  46 پروژه گازرسانی به روستاهای شهرستان های خوسف و سربیشه (محورهای ماژان شهرستان خوسف و مختاران و پخت شهرستان سربیشه )  به روش PC 380450 یدک گاز سیرک  291,982,046,000 450 12%
  47  گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی خراسان جنوبی فاز 2 380460 سامه تندیس توس  97,909,090,000 120 30%
  48 گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی خراسان جنوبی فاز  1 380457 ریوش فن  87,828,004,000 120 36%
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما