اخبار
گزارش پروژه های دردست اجرای واحد مهندسی و اجرای طرحها(اردیبهشت ماه 97)
 • 1397/2/18 سه‌شنبه گزارش پروژه های دردست اجرای واحد مهندسی و اجرای طرحها(اردیبهشت ماه 97)
  گزارش اردیبهشت ماه 97
  ردیف  شرح پیمان  شماره پیمان  مجری مبلغ پیمان (ریال) مدت پیمان  درصد پیشرفت فیزیکی 
  1 احداث خط انتقال گاز 30 اینچ بیرجند-سربیشه  380184 شرکت عسفور 132,046,036,356 365 100%
  2 احداث خط انتقال گاز 12 اینچ سربیشه-اسدیه-قهستان   380252 شرکت عسفور 126,194,579,400 400 100%
  3  احداث خط انتقال گاز 10 اینچ قاین-حاجی آباد 380282 فراز صنعت صدر  113,800,000,000 400 100%
  4 احداث خط انتقال گاز 10 اینچ ده محمد-عشق آباد  380298 توسعه و آب گاز ایران 76,955,574,503 300 100%
  5 خط تغذیه مسیر سه راهی روم تا روستای آفریز 380313 برناکاران قائم شهر  23,345,000,000 180 100%
  6  احداث خط تغذیه،ایستگاه تقلیل فشار و شبکه توزیع شهر اسدیه 380323 حیدر هفشجان  39,000,000,000 330 100%
  7  احداث خط تغذیه،ایستگاه تقلیل فشار و شبکه توزیع شهر قهستان 380324 سازه گاز توس 39,180,000,000 330 100%
  8 احداث خط تغذیه،ایستگاه تقلیل فشار و شبکه توزیع شهر عشق آباد 380325 یدک گاز سیرک  51,980,060,000 330 100%
  9 پروژه گاز رسانی به روستاهای حومه بیرجند  380344 جوشن هفشجان 16,922,482,000 180 100%
  10 گازرسانی به روستاهای حومه طبس محور بهشت آباد  380346 حیدر هفشجان  33,655,000,000 200 100%
  11  گازرسانی به محور کرغند از توابع قاین 380273 پویا مکانیک ترشیز 43,947,464,000 375 100%
  12 گازرسانی به محور دوست آباد از توابع سرایان-قاین 380268 برناکاران قائم شهر  31,500,000,000 365 100%
  13 تهیه کلیه مصالح و اجرای خط تغذیه 16 اینچ شهرک صنعتی شهید رحمانی خوسف به روش PC      380368 اژدر گاز بیرجند  4,850,000,000 100 100%
  14 تکمیل عملیات باقیمانده روستاهای گوراب ، هاشمیه و تیغاب و ایستگاه های T.B.S    380374 کار و صنعت پاژ  1,330,120,000 60 100%
  15 احداث خط تغذیه،ایستگاه تقلیل فشار و شبکه توزیع شهر اسفدن 380343 سازه گاز توس 40,680,000,000 300 100%
  16  احداث خط تغذیه،ایستگاه تقلیل فشار و شبکه توزیع شهر حاجی آباد 380342 کاریزان بیهق 48,560,878,400 360 100%
  17 گازرسانی به روستاهای حومه سرایان و فردوس محور کریمو و مصعبی  380347 یدک گاز سیرک  62,740,880,000 300 100%
  18 گازرسانی به شهر نهبندان و روستای خوانشرف 380351 سازه گاز توس 101,140,000,000 480 100%
  19 گازرسانی به روستاهای حومه بیرجند محور شاخن 380357 حامیان صنایع نوین شرق 70,017,878,400 365 100%
  20 گازرسانی به روستاهای محور مود ، سربیشه و بیرجند 380355 سازه گاز توس 154,325,000,000 365 100%
  21 گازرسانی به شهر زهان و بخشی از روستاهای تابعه شهرستان زیرکوه  380363 یدک گاز سیرک  172,550,320,000 500 100%
  22 تهیه کلیه مصالح و گازرسانی به روستاهای محور کریت از توابع شهرستان طبس  380369 پویا مکانیک ترشیز 57,462,404,000 305 94%
  23 تهیه مصالح و احداث خط انتقال ، اجرای خط تغذیه ، ایستگاه تقلیل فشار و شبکه توزیع گاز شهرهای طبس مسینا ، گزیک ، کارخانه سیمان باقران و روستاهای اطراف 380362 شیوا مشعل صداقت 219,700,000,000 540 96%
  24 احداث شبکه های  ورودی و نصب  ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری صنایع و خطوط داخلی مجتمع های مسکونی خراسان جنوبی  380370 سامه تندیس توس  24,237,090,000 450 100%
  25 گازرسانی به روستاهای قاین –  محورهای باراز ، بیدمشک ، زمانی ، دره باز ، خونیک و محمدآباد علم به روش PC         380377 جوشن هفشجان 110,642,313,111 400 94%
  26 :گازرسانی به روستاهای درمیان (محورهای بورنگ ، منصورآباد ، فضل آباد ، سریجان) و روستاهای اطراف قهستان به روش PC         380383 پترو نیرو صبا 132,299,653,000 450 55%
  27 پروژه تأمین مستمر و پایدار گاز طبیعی شهر دیهوک از طریق C.N.G      380385 سازه گاز توس 58,678,817,100 200 55%
  28  گازرسانی به روستاهای عشق آباد و بشرویه 380389 حیدر هفشجان  94,100,000,000 365 74%
  29  گازرسانی به شهر دیهوک  380390 سازه گاز توس 18,599,000,000 250 91%
  30  گازرسانی به روستاهای زیرکوه محورهای شاهرخت ، اردکول و کبودان   380397 امید هفشجان  118,438,932,200 400 4%
  31  گازرسانی به روستاهای بیرجند محورهای ساقدر ، گلون آباد و حومه 380404 سازه گاز توس 146,880,000,000 400 25%
  32  گازرسانی به روستاهای شهرستان سربیشه محور درح به روش PC       380407 یدک گاز سیرک  320,652,740,000 540 9%
  33 گازرسانی به روستاهای شهرستان قاین محور ورزگ به روش PC   380414 جوشن هفشجان 28,716,657,700 270 11%
  34 احداث شبکه های  ورودی و نصب  ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری صنایع و خطوط داخلی مجتمع های مسکونی خراسان جنوبی  380411 سامه تندیس توس  77,835,460,000 550 44%
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما