صورتحساب گاز طبیعیجهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر بالا،کلید مشاهده را بزنید (نحوه محاسبه گازبها)

 پرداخت غیر حضوری قبوض گاز

راهنمای پرداخت غیر حضوری قبوض گاز

درگاه خدمات الکترونیک بانکداری ایران

پرداخت  الکترونیکی قبوض

 ارتباط با مشترکین گاز خراسان جنوبی

نظرسنجی مشترکین

شکایات مردمی

فرم تکریم ارباب رجوع

نکات ایمنی

تعرفه گاز طبیعی در سال 1394
نمایش وضعیت آب و هوا

در حال لود آب و هواwaiting
پروژه های پژوهشی
پروژه های پژوهشی
 
ردیف عنوان  تاریخ شروع تاریخ خاتمه     مبلغ (میلیون ریال) مجری  درصد پیشرفت آخرین وضعیت
1 برنامه ریزی استراتژیک شرکت گاز خراسان جنوبی  1387/1/1 1387/12/1 250 دانشگاه بیرجند 100 خاتمه یافته
2 مطالعات تحلیل خطر لرزه ای خط تغذیه گاز بیرجند و ایستگاههای تقلیل فشار و ارائه راهکارهای اجرایی جهت مقاوم سازی 1388/03/10 1391/3/20 187 دانشگاه صنعتی شاهرود 100 خاتمه یافته
2 طراحی و ساخت دستگاه آزمایش ضربه سقوطی مجهز به مدار الکترونیکی اندازه گیری نیرو و انرژی شکست فولادهای پر استحکام لوله های انتقال گاز 1388/06/01 1391/4/10 770 دانشگاه بیرجند 100 خاتمه یافته
3 بررسی فنی و اقتصادی تولید همزمان برق گرمایش و سرمایش با استفاده از گاز طبیعی 1388/10/13 1389/4/13 50 دانشگاه صنعتی شاهرود 100 خاتمه یافته
4 ممیزی جامع انرژی تاسیسات و ایستگاههای شرکت گاز استان خراسان جنوبی 1390/12/20 1392/10/12 550 دانشگاه صنعتی شاهرود 100 خاتمه یافته
5 تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر الگوی مصرف گاز طبیعی 1391/10/20 1393/12/25 480 دانشگاه فردوسی  100 خاتمه یافته
6 پرورش و توسعه مدیران زن با توجه به تغییر در ترکیب نیروی کار  1391/11/01 1393/7/14 546 دانشگاه تهران 100 خاتمه یافته
7  اثرات تعاملی و متقابل اقتصادی و سیاستهای اقتصادی نظیر طرح هدفمند کردن یارانه ها ، تعدیل نیرو و …... در حوزه منابع انسانی  1391/11/01 1393/7/14 549 دانشگاه تهران 100 خاتمه یافته
8 بررسی فنی و اقتصادی احداث واحد بیوگاز برای یک منطقه روستایی دورافتاده در استان خراسان جنوبی 1392/10/12 1394/3/30 118 دانشگاه بیرجند 100 خاتمه یافته
9 طراحی و ساخت نرم افزار تراز گاز در شرکت ملی گاز ایران 1392/12/01 - 1690 دانشگاه صنعتی شاهرود 85 جاری
1394/11/27 سه‌شنبه
....

 


مجری سایت : شرکت سیگما