صورتحساب گاز طبیعیجهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر بالا،کلید مشاهده را بزنید (نحوه محاسبه گازبها)

 پرداخت غیر حضوری قبوض گاز

راهنمای پرداخت غیر حضوری قبوض گاز

درگاه خدمات الکترونیک بانکداری ایران

پرداخت  الکترونیکی قبوض

 ارتباط با مشترکین گاز خراسان جنوبی

نظرسنجی مشترکین

شکایات مردمی

فرم تکریم ارباب رجوع

نکات ایمنی

تعرفه گاز طبیعی در سال 1394
نمایش وضعیت آب و هوا

در حال لود آب و هواwaiting
معرفي واحد آموزش
معرفي واحد آموزش

اولين توجه هر سازمان به حفظ بقا و حيات خود است و سپس به كارايي و اثر بخشي معطوف مي گردد.

حيات سازمان تا حدود زيادي بستگي به مهارتها و آگاهيهاي مختلف كاركنان دارد، هرچه زمينه ها بهنگام و بهينه باشند قابيلت سازگاري سازمان با محيط متغير نيز بيشتر مي شود؛ لذا آموزش و توسعه منايع انساني نه تنها در ايجاد دانش و مهارت ويژه در كاركنان نقش بسزايي دارد بلكه باعث مي شود كه افراد در ارتقاء سطح كارايي و اثربخشي سازمان سهيم باشند و خود را با فشارهاي متغير محيطي وفق دهند.

آموزش كاركنان فرايندي است براي سازگاري افراد با محيط متحول سازماني و در نتيجه انطباق سازمان با محيط بيروني.

با توجه به آنچه ذكر شد، مي توان عواملي را كه آموزش كاركنان را ضروري ساحته است به قرار ذيل دسته بندي كرد:

?      شتاب فزاينده علوم بشري در تمام زمينه ها

?      پيشرفت روز افزون تكنولوژي

?      پيچيدگي سازمان به دليل ماشيني شدن

?      تغيير شغل يا جابجايي شغل

?      روابط انساني و مشكلات انساني

?      ارتقاء و ترفيع كاركنان

?      اصلاح عملكرد شغلي

?      نيازهاي تخصصي و حرفه اي نيروي انساني

?      كاركنان جديد الاستخدام

?      بهره وري


1389/3/26 چهارشنبه
....

بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما