صورتحساب گاز طبیعیجهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر بالا،کلید مشاهده را بزنید (نحوه محاسبه گازبها)

 پرداخت غیر حضوری قبوض گاز

راهنمای پرداخت غیر حضوری قبوض گاز

درگاه خدمات الکترونیک بانکداری ایران

پرداخت  الکترونیکی قبوض

 ارتباط با مشترکین گاز خراسان جنوبی

نظرسنجی مشترکین

شکایات مردمی

فرم تکریم ارباب رجوع

نکات ایمنی

تعرفه گاز طبیعی در سال 1394
نمایش وضعیت آب و هوا

در حال لود آب و هواwaiting
مناقصه ها
آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.3389 همراه با ارزیابی کیفی
 
نصب و راه اندازی سامانه فتوولتائیک در شرکت گاز استان خراسان جنوبی
1397/7/22 يكشنبه
....

آگهی فراخوان مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.3018همراه با ارزیابی کیفی
 
پروژه تهیه مصالح و اجرای سامانه اتصال زمین و صاعقه گیر ایستگاه های تقلیل فشار گاز برون شهری C.G.S
1397/7/17 سه‌شنبه
....

آگهی فراخوان مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.3017 همراه با ارزیابی کیفی
 
انجام خدمات حمل و نقل و تاکسیرانی شرکت گاز استان خراسان جنوبی (مأموریت های درون شهری و برون شهری)
1397/7/17 سه‌شنبه
....

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.3016عمومی همراه با ارزیابی کیفی
 
پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاههای تقلیل فشار و کاتدیک روستاهای خوسف ، بیرجند و سرایان محورهای خور ، شوشود و چاه غیاث به روش PC
1397/7/17 سه‌شنبه
....

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.3015همراه با ارزیابی کیفی
 
پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار وکاتدیک روستاهای تابعه شهرستان زیرکوه - محورهای مهرک و آهنگران به روش PC
1397/7/17 سه‌شنبه
....

آگهی فراخوان تجدیدمناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.3246همراه با ارزیابی کیفی
 
اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار وکاتدیک روستاهای تابعه شهرستان نهبندان محور طارق به روش PC
1397/7/17 سه‌شنبه
....

آگهی فراخوان مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.2583همراه با ارزیابی کیفی
 
انجام خدمات امداد ، بهره برداری ، گازبانی ، مشترکین ، قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین ، وصول مطالبات ، بازرسی و نظارت بر توزیع گاز در سطح ناحیه بیرجند
1397/7/17 سه‌شنبه
....

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.2325 همراه با ارزیابی کیفی
 
پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاههای تقلیل فشار و کاتدیک روستاهای زیرکوه - محور شیرگ و سارجین به روش PC
1397/5/28 يكشنبه
....

آگهی فراخوان مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.2323 همراه با ارزیابی کیفی
 
پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاههای تقلیل فشار و کاتدیک روستاهای قائنات محور سیندر و کلی به روش PC
1397/5/28 يكشنبه
....

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.2326 همراه با ارزیابی کیفی
 
پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاههای تقلیل فشار و کاتدیک روستاهای خوسف ، بیرجند و سرایان محورهای خور ، شوشود و چاه غیاث به روش PC
1397/5/28 يكشنبه
....

آگهی فراخوان مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.2324 همراه با ارزیابی کیفی
 
پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاههای تقلیل فشار و کاتدیک روستاهای شهرستانهای قائنات و زیرکوه محور برج محمدان به روش PC
1397/5/28 يكشنبه
....

آگهی فراخوان مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.2197 همراه با ارزیابی کیفی
 
پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار و کاتدیک روستاهای تابعه نهبندان – محور عربخانه به روش PC
1397/5/22 دوشنبه
....

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1397.2124 همراه با ارزیابی کیفی
 
پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاههای تقلیل فشار و کاتدیک روستاهای قاین - محور چاهک موسویه به روش PC
1397/5/17 چهارشنبه
....

آگهی فراخوان مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.1776همراه با ارزیابی کیفی
 
اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار وکاتدیک روستاهای تابعه شهرستان نهبندان محورهای طارق و قدمگاه به روش PC
1397/4/27 چهارشنبه
....

آگهی فراخوان مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.1775همراه با ارزیابی کیفی
 
اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار وکاتدیک روستاهای تابعه شهرستان نهبندان -محورهای چاه داشی و میغان به روش PC
1397/4/27 چهارشنبه
....

آگهی فراخوان مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.1773همراه با ارزیابی کیفی
 
اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار وکاتدیک روستاهای تابعه شهرستان زیرکوه -محورهای مهرک و آهنگران به روش PC
1397/4/27 چهارشنبه
....

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.1407همراه با ارزیابی کیفی
 
پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار و حفاظت کاتدیک روستاهای زیرکوه محور کبودان به روش PC
1397/4/6 چهارشنبه
....

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.1408همراه با ارزیابی کیفی
 
پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار و حفاظت کاتدیک روستاهای زیرکوه محور شاهرخت به روش PC
1397/4/6 چهارشنبه
....

آگهی فراخوان مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.1381همراه با ارزیابی کیفی
 
احداث 60 کیلومتر توسعه شبکه توزیع گاز و نصب 350 انشعاب پلی اتیلن به همراه تعمیرات شبکه و انشعابات در سطح شهر های قاین ، خضری ودشت بیاض ، نیمبلوک ، حاجی آباد ، زهان ، اسفدن ، آبیز ، آرین شهر و روستاهای تابعه
1397/4/6 چهارشنبه
....

آگهی فراخوان مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.1380همراه با ارزیابی کیفی
 
نصب و راه اندازی سامانه فتوولتائیک در شرکت گاز استان خراسان جنوبی
1397/4/6 چهارشنبه
....

12345678910...>>>
 


مجری سایت : شرکت سیگما