صورتحساب گاز طبیعیجهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر بالا،کلید مشاهده را بزنید (نحوه محاسبه گازبها)

 پرداخت غیر حضوری قبوض گاز

راهنمای پرداخت غیر حضوری قبوض گاز

درگاه خدمات الکترونیک بانکداری ایران

پرداخت  الکترونیکی قبوض

 ارتباط با مشترکین گاز خراسان جنوبی

نظرسنجی مشترکین

شکایات مردمی

فرم تکریم ارباب رجوع

نکات ایمنی

تعرفه گاز طبیعی در سال 1394
نمایش وضعیت آب و هوا

در حال لود آب و هواwaiting
مناقصه ها
آگهی فراخوان مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.2197 همراه با ارزیابی کیفی
 
پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار و کاتدیک روستاهای تابعه نهبندان – محور عربخانه به روش PC
1397/5/22 دوشنبه
....

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1397.2124 همراه با ارزیابی کیفی
 
پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاههای تقلیل فشار و کاتدیک روستاهای قاین - محور چاهک موسویه به روش PC
1397/5/17 چهارشنبه
....

آگهی فراخوان مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.1776همراه با ارزیابی کیفی
 
اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار وکاتدیک روستاهای تابعه شهرستان نهبندان محورهای طارق و قدمگاه به روش PC
1397/4/27 چهارشنبه
....

آگهی فراخوان مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.1775همراه با ارزیابی کیفی
 
اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار وکاتدیک روستاهای تابعه شهرستان نهبندان -محورهای چاه داشی و میغان به روش PC
1397/4/27 چهارشنبه
....

آگهی فراخوان مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.1773همراه با ارزیابی کیفی
 
اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار وکاتدیک روستاهای تابعه شهرستان زیرکوه -محورهای مهرک و آهنگران به روش PC
1397/4/27 چهارشنبه
....

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.1407همراه با ارزیابی کیفی
 
پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار و حفاظت کاتدیک روستاهای زیرکوه محور کبودان به روش PC
1397/4/6 چهارشنبه
....

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.1408همراه با ارزیابی کیفی
 
پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار و حفاظت کاتدیک روستاهای زیرکوه محور شاهرخت به روش PC
1397/4/6 چهارشنبه
....

آگهی فراخوان مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.1381همراه با ارزیابی کیفی
 
احداث 60 کیلومتر توسعه شبکه توزیع گاز و نصب 350 انشعاب پلی اتیلن به همراه تعمیرات شبکه و انشعابات در سطح شهر های قاین ، خضری ودشت بیاض ، نیمبلوک ، حاجی آباد ، زهان ، اسفدن ، آبیز ، آرین شهر و روستاهای تابعه
1397/4/6 چهارشنبه
....

آگهی فراخوان مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.1380همراه با ارزیابی کیفی
 
نصب و راه اندازی سامانه فتوولتائیک در شرکت گاز استان خراسان جنوبی
1397/4/6 چهارشنبه
....

آگهی فراخوان مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.1258همراه با ارزیابی کیفی
 
گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی استان خراسان جنوبی فاز یک به روش PC
1397/3/30 چهارشنبه
....

آگهی فراخوان مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.1262همراه با ارزیابی کیفی
 
گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی استان خراسان جنوبی فاز چهار به روش PC
1397/3/30 چهارشنبه
....

آگهی فراخوان مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.1261همراه با ارزیابی کیفی
 
گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی استان خراسان جنوبی فاز سه به روش PC
1397/3/30 چهارشنبه
....

آگهی فراخوان مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.1259همراه با ارزیابی کیفی
 
گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی استان خراسان جنوبی فاز دو به روش PC
1397/3/30 چهارشنبه
....

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.1120همراه با ارزیابی کیفی
 
پروژه تهیه مصالح و اجرای ایستگاههای تقلیل فشار گاز CGS و TBS و سیستم حفاظت کاتدیک منطقه ویژه اقتصادی بیرجند به روش PC
1397/3/19 شنبه
....

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.1022همراه با ارزیابی کیفی
 
پروژه استقرار سیستم BMS (سیستم مدیریت هوشمند) در ساختمان ستاد شرکت گاز استان خراسان جنوبی
1397/3/12 شنبه
....

آگهی تمدید فراخوان مناقصه عمومی و دو مرحله ای شماره 1397.1023همراه با ارزیابی کیفی
 
امکان سنجی ، مسیریابی ، نقشه برداری ، بازاریابی ، طراحی ، خدمات فنی و تهیه نقشه های خط سیر بصورت متفرقه در سطح روستاها و مراکز صنعتی و تولیدی استان خراسان جنوبی (فاز دو )- به روش QCBS (انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت)
1397/3/12 شنبه
....

آگهی فراخوان مناقصه عمومی و دو مرحله ای شماره 1397.895همراه با ارزیابی کیفی
 
خدمات نظارت بر صحت الزامات HSE در پروژه های اجرایی ، عملیات بهره برداری و امداد ، تاسیسات ، ساختمان ها و اماکن شرکت گاز خراسان جنوبی- به روش QCBS (انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت)
1397/3/12 شنبه
....


آگهی فراخوان مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.752همراه با ارزیابی کیفی
 
پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاههای تقلیل فشار و کاتدیک روستاهای زیرکوه - محور شیرگ و سارجین به روش PC
1397/2/30 يكشنبه
....

آگهی فراخوان مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1397.751همراه با ارزیابی کیفی
 
پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاههای تقلیل فشار و کاتدیک روستاهای خوسف ، بیرجند و سرایان محورهای خور ، شوشود و چاه غیاث به روش PC
1397/2/30 يكشنبه
....

12345678910...>>>
 


مجری سایت : شرکت سیگما