صورتحساب گاز طبیعیجهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر بالا،کلید مشاهده را بزنید (نحوه محاسبه گازبها)

 پرداخت غیر حضوری قبوض گاز

راهنمای پرداخت غیر حضوری قبوض گاز

درگاه خدمات الکترونیک بانکداری ایران

پرداخت  الکترونیکی قبوض

 ارتباط با مشترکین گاز خراسان جنوبی

نظرسنجی مشترکین

شکایات مردمی

فرم تکریم ارباب رجوع

نکات ایمنی

تعرفه گاز طبیعی در سال 1394
نمایش وضعیت آب و هوا

در حال لود آب و هواwaiting
معرفی HSE
معرفي HSE

·         HSE چيست ؟

به­دنبال پيشرفت صنعتي و ورود ماشين آلات به عرصة زندگي افراد و پررنگ تر شدن نقش تجهيزات و دستگاهها در فرآيندهاي كاري، سازمانها با چالش­هاي جديد و مستمر در رابطه با موضوعات سلامتي (Health)، ايمني (Safety) و محيط زيست (Environment) مواجه شدند، بطوريكه تنها رعايت قوانين قديمي براي رهايي سازمانها كافي بنظر نمي رسيد لذا براي نجات و اعتلاي نيروي­انساني، بقاي محيط زيست و جلوگيري از خسارات وارده به تجهيزات و تأسيسات، مديريت يكپارچة HSE براي خاتمه دادن به تمامي دغدغه هاي موجود پا به عرصة صنعت نهاد.

سيستم مديريت HSE يك ابزار مديريتي براي كنترل و بهبود عملكرد بهداشت، ايمني و محيط زيست در همة پروژه­هاي صنعتي يا تشكيلات سازماني مي­باشد. اين سيستم مديريت مبتني بر آموزش كارآمد، مميزيها، ارزيابي دوره­اي و بهبود مستمر مي­باشد كه موجب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محيط و افزايش اثرات مطلوب آن از طريق تأمين ايمني همه جانبة كاركنان، تجهيزات و تأسيسات و به صفر رساندن حوادث و آسيب هاي ناشي از كار از طريق كنترل يا حذف شرايط ناايمن و همچنين صيانت از محيط زيست به عنوان سرماية بشريت مي گردد.


·         HSE چيست ؟

به­دنبال پيشرفت صنعتي و ورود ماشين آلات به عرصة زندگي افراد و پررنگ تر شدن نقش تجهيزات و دستگاهها در فرآيندهاي كاري، سازمانها با چالش­هاي جديد و مستمر در رابطه با موضوعات سلامتي (Health)، ايمني (Safety) و محيط زيست (Environment) مواجه شدند، بطوريكه تنها رعايت قوانين قديمي براي رهايي سازمانها كافي بنظر نمي رسيد لذا براي نجات و اعتلاي نيروي­انساني، بقاي محيط زيست و جلوگيري از خسارات وارده به تجهيزات و تأسيسات، مديريت يكپارچة HSE براي خاتمه دادن به تمامي دغدغه هاي موجود پا به عرصة صنعت نهاد.

سيستم مديريت HSE يك ابزار مديريتي براي كنترل و بهبود عملكرد بهداشت، ايمني و محيط زيست در همة پروژه­هاي صنعتي يا تشكيلات سازماني مي­باشد. اين سيستم مديريت مبتني بر آموزش كارآمد، مميزيها، ارزيابي دوره­اي و بهبود مستمر مي­باشد كه موجب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محيط و افزايش اثرات مطلوب آن از طريق تأمين ايمني همه جانبة كاركنان، تجهيزات و تأسيسات و به صفر رساندن حوادث و آسيب هاي ناشي از كار از طريق كنترل يا حذف شرايط ناايمن و همچنين صيانت از محيط زيست به عنوان سرماية بشريت مي گردد.HSE     ضمن كاهش هزينه ها و مخاطرات و افزايش ايمني و فرصتها، امكان مميزي يكپارچه و مطمئن را نيز فراهم مي آورد. در كنار هم قرار گرفتن اين سه مقوله (سلامتي، ايمني و محيط زيست) تحت مديريت يكپارچه، اثرات سينرژيك و هم افزايي قابل ملاحظه اي بر يكديگر داشته و نتايج مثبت جمع آن، به مراتب بيشتر از گذشته مي باشد.

·         تاريخچه نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) وزارت نفت :

در تاريخ 29/11/1380 وزير محترم نفت با استقرار نظام مديريت HSE در صنعت نفت موافقت نمودند و مقرر گرديد  كه پس از بررسي منابع موجود در اين خصوص، مدل و راهنمايي جهت استقرار نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست در دستور كار شوراي مركزي نظارت بر ايمني و آتش نشاني قرار گيرد اين در حالي بود كه بيش از سه سال قبل مطالعات مذكور و انتخاب بهترين گزينه جهت استقرار سيستم مديريت ايمن، اثربخش و كارا بطور غير رسمي شروع شده بود. 

 از آن پس تاكنون تمامي شركت هاي وزارت نفت در راستاي اهداف و خط و مشي تعيين شده حركت نموده و با تلاش فراوان سعي بر انجام فعاليت ها و وظايف بر طبق روشهاي اجرايي و دستورالعمل هاي كاري كه در مرحلة طرح ريزي و يا قبل از آن و بر اساس اصول HSE تهيه گرديده است، دارند.

·         واحد HSE شركت گاز استان خراسان جنوبي:

همزمان با تاسيس شركت گاز استان خراسان جنوبي در سال 1385، واحد HSE اين شركت نيز فعاليت خود را جهت استقرار نظام مديريت HSE آغاز نمود. در اين شركت با بهره گيري از خدمات مشاورين ذيصلاح در زمينه هاي ايمني، بهداشت و محيط زيست فعاليتهاي مهمي از جمله موارد ذيل صورت پذيرفته است:

-        بازديد و مميزي ايستگاه هاي CGS

-        بازرسي كپسولها و جعبه هاي آتش نشاني

-        نظارت بر عملكرد پيمانكاران

-        بررسي پروانه هاي انجام كار

-        ثبت و تجزيه و تحليل حوادث

-        بازديد بهداشت محيط و اماكن عمومي

-        معاينات دوره اي كاركنان

-        تهيه و توزيع لوازم حفاظت فردي

-        انجام عمليات سمپاشي

-        انجام مانورهاي دوره اي

-        برگزاري دوره هاي آموزشي

-        پايش و اندازه گيري عوامل زيان آور از قبيل تست صوت سنجي، اندازه گيري گرد و غبار در سايتها و اندازه گيري آلاينده ها در ايستگاه­هاي CGS

-        بوسنجي در نقاط مختلف استان هر 15 روز يكبار

-        ايجاد فضاي سبز با همكاري سازمان محيط زيست

-        ارسال گزارش عملكرد به ستاد

همچنين اين واحد موفق به دريافت لوحهاي تقدير زير گرديده است:

-        لوح تقدير مدير نمونه HSE در سال 1390

-        لوح خدمات  سبز استان در سال 1391

-        لوح تقدير ارتقاي ايمني و بهداشت حرفه اي در اقتصاد سبز در سال 1391

1391/9/29 چهارشنبه
....

 


مجری سایت : شرکت سیگما