صورتحساب گاز طبیعیجهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر بالا،کلید مشاهده را بزنید (نحوه محاسبه گازبها)

 پرداخت غیر حضوری قبوض گاز

راهنمای پرداخت غیر حضوری قبوض گاز

درگاه خدمات الکترونیک بانکداری ایران

پرداخت  الکترونیکی قبوض

 ارتباط با مشترکین گاز خراسان جنوبی

نظرسنجی مشترکین

شکایات مردمی

فرم تکریم ارباب رجوع

نکات ایمنی

تعرفه گاز طبیعی در سال 1394
نمایش وضعیت آب و هوا

در حال لود آب و هواwaiting
هيئت مديره
اعضای هیئت مدیره شرکت گاز خراسان جنوبی


 
 
 
خسرو جناغی
سید محمودهاشمی
حسین ضیائی مقدم
حسن شیرین
رئیس هیئت مدیره  
نائب رئیس هیئت مدیره
عضواصلی هیئت مدیره
عضواصلی هیئت مدیره
 
 مدیرعامل
معاون امور بهره برداری
سرپرست امورمالی و پشتیبانی
 
 
 
 
ابوطالب تقی پور
رحمان محمودی
 کورش اخلاقی
عضوعلی البدل هیئت مدیره  
عضوعلی البدل هیئت مدیره 
دبیرهیئت مدیره 
رییس امور حقوقی
رییس ناحیه گاز بیرجند
رییس امور پژوهش

1396/7/28 جمعه
....

 


مجری سایت : شرکت سیگما