صورتحساب گاز طبیعیجهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر بالا،کلید مشاهده را بزنید (نحوه محاسبه گازبها)

 پرداخت غیر حضوری قبوض گاز

راهنمای پرداخت غیر حضوری قبوض گاز

درگاه خدمات الکترونیک بانکداری ایران

پرداخت  الکترونیکی قبوض

 ارتباط با مشترکین گاز خراسان جنوبی

نظرسنجی مشترکین

شکایات مردمی

فرم تکریم ارباب رجوع

نکات ایمنی

تعرفه گاز طبیعی در سال 1394
نمایش وضعیت آب و هوا

در حال لود آب و هواwaiting
هيئت مديره
اعضای هیئت مدیره شرکت گاز خراسان جنوبی


 
 
 
خسرو جناغی
 فرشید دشتی
حسین ضیائی مقدم
سید محمودهاشمی
رئیس هیئت مدیره  
نائب رئیس هیئت مدیره
عضواصلی هیئت مدیره
عضواصلی هیئت مدیره
 
 مدیرعامل
معاون امور بهره برداری
رییس امور مهندسی و اجرای طرحها
 
 
 
 
حسن شیرین
ابوطالب تقی پور
رحمان محمودی
 کورش اخلاقی
عضواصلی هیئت مدیره
عضوعلی البدل هیئت مدیره  
عضوعلی البدل هیئت مدیره 
دبیرهیئت مدیره 
سرپرست امورمالی و پشتیبانی
رییس امور حقوقی
رییس ناحیه گاز بیرجند
رییس امور پژوهش

1395/10/13 دوشنبه
....

 


مجری سایت : شرکت سیگما