صورتحساب گاز طبیعیجهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر بالا،کلید مشاهده را بزنید (نحوه محاسبه گازبها)

 پرداخت غیر حضوری قبوض گاز

راهنمای پرداخت غیر حضوری قبوض گاز

درگاه خدمات الکترونیک بانکداری ایران

پرداخت  الکترونیکی قبوض

 ارتباط با مشترکین گاز خراسان جنوبی

نظرسنجی مشترکین

شکایات مردمی

فرم تکریم ارباب رجوع

نکات ایمنی

تعرفه گاز طبیعی در سال 1394
نمایش وضعیت آب و هوا

در حال لود آب و هواwaiting
پرسشهاي متداول
پرسشهاي متداول

1. گاز طبيعي چيست؟

مخلوطي از گاز متان و مقداري جزئي تركيبات ديگر.
2. انواع مشترك (از لحاظ مقدار مصرف) كدامند؟

مشترك جزء : به مشتركي اطلاق مي گردد كه از گاز طبيعي با فشار 4/1 پوند بر اينچ مربع استفاده و حداكثر مصرف ساعتي مورد تقاضاي وي كمتر يا برابر با 160 متر مكعب در ساعت باشد.
3. انواع مشترك (از لحاظ نوع مصرف) كدامند؟

مشتركين خانگي : به مشتركيني اطلاق مي گردد كه از گاز طبيعي براي مصارف گرمايش يا سرمايش واحدهاي مسكوني (مكاني براي زندگي كه به تشخيص شركت حداقل داراي يك اتاق و يك آشپزخانه و سرويس متناسب با عرف محل سكونت باشد) و ساير وسايل و تجهيزات متعارف استاندارد گاز سوز خانگي استفاده مي نمايند.
مشتركين عمومي : به مشتركيني اطلاق مي گردد كه از گاز طبيعي جهت مصارف غير خانگي و غير صنعتي استفاده مي نمايند و در گروههاي ذيل تقسيم بندي مي شوند :

گروه 1- اماكن و تأسيسات دولتي/ كسب و خدمات
الف) اماكن و تأسيسات دولتي (عمومي)شامل اماكن و تأسيسات ادارات، ارگانها، نهادها و سازمانهاي زير نظر مقام رهبري، قواي سه گانه، شهرداري، نيروهاي نظامي و انتظامي.

ب) كسب و خدمات (تجاري) كه از گاز طبيعي براي كسب و يا گرمايش محل خدمات استفاده مي نمايند و هر نوع مصرفي كه با هيچ يك از تعرفه هاي ديگر تطابق نداشته باشد مشمول اين بند مي گردند.

گروه 2-آموزشي : شامل مراكز فرهنگي، آموزشي و ورزشي دولتي، غيردولتي، تعاوني و خصوصي نظير كتابخانه ها، موزه ها،مهدكودك ها، كودكستان ها، مدارس، اردوگاههاي دانش آموزي، دانشگاهها، مراكز آموزش فني و حرفه اي، مدارس و حوزه هاي علوم ديني. امكن مقدسه مذهبي، مساجد، حسينيه ها، باشگاههاي ورزشي و مراكز شبانه روزي نگهداري معلولن و بيمارستانهاي آموزشي كه تأييد لازم را از سوي مراجع ذيصلاح ارائه نمايند.

گروه3- نانوائيها و گرمابه هاي سنتي (ويژه تجاري) : كه داراي پروانه معتبر از مراجع ذيصلاح باشند.

مشترك صنعتي : به مشتركيني اطلاق مي گردد كه از گاز طبيعي جهت گرمايش، و توليد نيرو بمنظور تأمين احتياجات صنعتي و يا در فرايند توليد با انجام عملياتي در دستگاههاي خود ماده خام و يا محصول نيمه تمامي را به محصول نيمه تمام ديگر و يا محصول تمام شدهاي تبديل مي كنند و در چهار گروه ذيل معرفي ميگردند:

گروه 1:واحدهاي داراي پروانه صنعتي معتبر از مراجع رسمي ذيربط، واحدهاي صنعتي، كشاورزي، دامپروري، هتل ها و مسافر خانه ها.
گروه 2: پالايشگاه و تلمبه خانه ها (در مالكيت وزارت نفت)، پتروشيمي توليد كود اوره، ساير پتروشيمي هاي دولتي.
گروه 3:نيروگاهها (در مالكيت وزارت نيرو)
گروه 4: حمل و نقل (براي ايستگاههاي سوخت گيري گاز طبيعي فشرده
CNG)

4. وسايل اندازه گيري و كنترل گاز چه وسائلي هستند؟

اين وسايل عبارتند از كنتور يا كنتورها، رگلاتورها، شيرهاي قطع سريع و شيرهاي اطمينان، فيلترها و ساير ملحقات و كليه وسايل مربوطه كه به منظور سنجش مقدار گاز مصرفي،تنظيم و تثبيت فشار گاز مصرفي، محدوديت و برقراري ايمني و تميز نمودن گاز مصرفي بر طبق قرارداد در محل مورد تأييد شركت نصب مي گردد.

5. وظيفه ايستگاههاي گاز در ورودي شهرها چيست ؟

در اين ايستگاهها فشار گاز موجود در خطوط لوله به فشار 17 بار (250 پوند بر اينچ مربع ) و كمتر كاهش داده مي شود تا وارد شبكه تغذيه شود.
6. كنتور چيست؟

دستگاهي است كه به وسيله آن مقدار مصرف گاز اندازه گيري مي شود.
7. رگولاتور ( فشارشكن ) چيست؟

دستگاهي است كه به وسيله آن فشارگاز مصرفي مشترك مطابق قرارداد تنظيم مي گردد.
8. وظيفه ايستگاههاي گاز داخل شهري چيست؟

در اين ايستگاهها، فشار گاز طبيعي از 17 بار (250 پوند بر اينچ مربع) به 4 بار (60 پوند بر اينچ مربع) كاهش داده مي شود.
9. علمك چيست؟

علمك قسمت انتهايي خط انشعاب گاز ميباشد كه جهت نصب رگولاتور بر روي آن در مجاورت و متكي به ملك مصرف كننده قرار مي گيرد و گاز يك يا چند مشترك را تأمين مي نمايد.
10. انشعاب موقت به چه معني است؟

به نوعي انشعاب اطلاق مي گردد كه در صورت درخواست مشترك بدون دريافت هزينه برقراري انشعاب و با دريافت هزينه هاي متعلقه (كالا و اجرا) بطور موقت توسط شركت نصب و تا زمان مورد توافق طرفين يا انصراف و يا درخواست تبديل آن به انشعاب دائم، ميزان گاز مصرف شده بر اساس بالاترين نرخ تعرفه كه از سوي شركت تعيين مي گردد اخذ خواهد شد.
تبصره: در خصوص واحدهاي صنعتي بالاترين تعرفه صنعتي اعمال مي گردد.

11. گازبهاء يعني چه؟

عبارت است از بهاي يك متر مكعب استاندارد گاز طبيعي كه متناسب با نوع مصرف مشترك تعيين مي گردد (مبناي محاسبه ميزان مصرف گاز طبيعي براي مشتركين جزء رقم شماره انداز و براي مشتركين عمده متر مكعب استاندارد مي باشد.)
12. آبونمان چيست؟

عبارت است از مبلغي كه ماهيانه به تناسب ظرفيت كنتور /ايستگاه اندازه گيري براي جبران هزينه هاي نگهداري تأسيسات گاز و تأمين هزينه هاي جاري شركت از مشتركين جزء و عمده اخذ مي گردد


1390/4/20 دوشنبه
....

 


مجری سایت : شرکت سیگما