صورتحساب گاز طبیعیجهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر بالا،کلید مشاهده را بزنید (نحوه محاسبه گازبها)

 پرداخت غیر حضوری قبوض گاز

راهنمای پرداخت غیر حضوری قبوض گاز

درگاه خدمات الکترونیک بانکداری ایران

پرداخت  الکترونیکی قبوض

 ارتباط با مشترکین گاز خراسان جنوبی

نظرسنجی مشترکین

شکایات مردمی

فرم تکریم ارباب رجوع

نکات ایمنی

تعرفه گاز طبیعی در سال 1394
نمایش وضعیت آب و هوا

در حال لود آب و هواwaiting
متقاضيان شبكه و انشعاب
متقاضيان احداث شبکه و نصب انشعاب گاز
 لطفاً جهت تقاضاي گازرساني به واحد نصب انشعاب و توسعه شبكه (اداره گاز ناحيه مرتبط) مراجعه و فرم مربوطه را دريافت و تكميل نمائيد.
تقاضاي شما براساس آدرس و كروكي اعلام شده حداكثر پس از يك هفته بررسي و نتيجه يكي از حالات ذيل مي باشد:
الف : نصب انشعاب (علمك) گاز
ب: اجراي شبكه گازرساني
ج: عدم امكان گازرساني در حال حاضر

(الف) مراحل لازم جهت حالت

1- جهت دريافت فرم مجوز حفاري از واحد نصب و انشعاب و توسعه شبكه
2- دريافت مجوز حفاري از شهرداري و ارائه آن به واحد فوق
توضيح : شركت گاز پس از دريافت مجوز حفاري حداكثر طي مدت يك ماه انشعاب (علمي گاز) نصب خواهد نمود.

(ب) مراحل لازم جهت حالت
1- نامه استعلام از شهرداري (درخواست نقشه) از واحد نصب و انشعاب و توسعه شبكه بلافاصله تحويل شما خواهد شد.
2- در صورت دريافت جواب مثبت از شهرداري طرح اوليه تهيه و به واحدهاي ذيربط براي مراحل طراحي و نقشه برداري ارسال خواهد شد.
2/1- جوابيه طراحي توسعه شبكه حداكثر طي مدت ده روز واصل خواهد شد.
2/2- مراحل نقشه برداري از منطقه و تهيه نقشه 1/200 بطور همزمان در اجراي ساير بندها حداكثر طي مدت يك ماه انجام خواهد شد.
3- پس از وصول طرح اخذ استعلام هاي تاسيسات توسط شركت گاز خراسان حداكثر طي مدت ده روز انجام خواهد شد.
4- شركت گاز پس از اخذ استعلامات ذكر شده در بند 3 نسبت به اخذ مجوز حفاري از شهرداري با همكاري متقاضي / متقاضيان اقدام خواهد نمود.  

تبصره: متقاضي / متقاضيان روستائي بايد درخواست خود را با تائيد شورا به واحد نصب انشعاب و توسعه شبكه ارائه و از بندهاي ذكر شده در بالا معاف مي باشند.

5- عمليات گازرساني از زمان ارائه مجوز بند 4 حداكثر طي مدت دو ماه آغاز مي گردد.


1388/12/9 يكشنبه
....

 


مجری سایت : شرکت سیگما