صفحه اصلی > آگهی ها > مناقصات 


آگهي فراخوان خرید خدمات مشاوره
مناقصه عمومي و دو مرحله اي همراه با ارزيابي كيفي شماره 1398.3591
انجام خدمات مشاوره ، كنترل وبازرسي بر صحت اجراي الزامات HSE در سطح كليه فعاليتهاي پروژه اي و جاري شركت گاز خراسان جنوبي - به روش QCBS (انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2098091444000007)
 ١٢:١٤ - 1398/06/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 1398.3592
پروژه اجراي شبكه تغذيه و توزيع و ايستگاههاي تقليل فشار روستاهای درمیان و بیرجند، محورهاي زیدان و اسکندر به روش PC از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2098091444000006)
 ١٢:٠٩ - 1398/06/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 1398.3398
پروژه اجراي شبكه تغذيه و توزيع و ايستگاههاي تقليل فشار و كاتديك روستاهاي شهرستانهاي قائنات و زيركوه محور برج محمدان به روش PC از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2098091444000003)
 ١١:٤١ - 1398/06/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 1398.3397
انجام خدمات حمل و نقل نظارت كارگاهي پروژه هاي گازرساني در سطح استان خراسان جنوبي (مأموريت هاي درون شهري و برون شهري) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2098091444000005)
 ١١:٣٤ - 1398/06/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان خرید خدمات مشاوره
مناقصه عمومي و دو مرحله اي همراه با ارزيابي كيفي شماره 1398.3396
امكان سنجي ، مسيريابي ، نقشه برداري ، بازاريابي ، طراحي ، خدمات فني و تهیه نقشه های خط سیر بصورت متفرقه در سطح روستاهاي باقيمانده استان خراسان جنوبي (فاز سه)- به روش QCBS (انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2098091444000004)
 ١١:٣٠ - 1398/06/10 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 صفحه بعدی >>