صفحه اصلی > آگهی ها > مناقصات 


آگهي فراخوان تجديد مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
تجديد مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 1399.1617
انجام خدمات نگهباني از اماكن و تأسيسات شركت گاز استان خراسان جنوبي از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2099091444000024)
 ١٠:٠٠ - 1399/04/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 1399.1445
تهيه كليه مصالح و اجراي 23000 متر شبكه تغذيه و 41000 متر شبكه توزیع پلي اتيلن ، نصب 300 مورد انشعاب پلي اتيلن ، نصب و اجراي عمليات مكانيكال ، سيويل و برقي 1 مورد ايستگاه تقليل فشار TBS كابينتي به ظرفيت 1000 مترمكعب بر ساعت و تهيه مصالح و مقاوم سازي خطوط در سطح ناحيه طبس شامل شهرستانهاي طبس و بشرويه و روستاهاي تابعه به روش PC از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2099091444000020)
 ١٢:٣١ - 1399/04/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 1399.1368
تهيه مصالح و اجراي توسعه شبكه شهري وروستايي در سطح ناحيه قاينات به روش PC
 ١١:٤٧ - 1399/03/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 1399.1276
تهيه كليه مصالح و اجراي45000 متر شبکه توزیع پلي اتيلن و نصب 3500 مورد انشعاب پلي اتيلن در سطح روستاهای متفرقه استان خراسان جنوبی به روش PC از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2099091444000016)
 ١٤:١٠ - 1399/03/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان تجديد مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
تجديد مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 1399.1275
تهيه كليه مصالح و اجراي17000 متر شبکه تغذیه 8 اینچ ، 38052 متر شبكه توزیع پلي اتيلن ، نصب 100 مورد انشعاب پلي اتيلن در سطح روستاهای شهرستان بیرجند و درمیان محور چاه حوض به روش PC از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2099091444000015)
 ١٤:٠٩ - 1399/03/24 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>