صفحه اصلی > آگهی ها > مناقصات 


آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 1398.2273
پروژه اجراي 60 كيلومتر توسعه شبكه و نصب 2300 عدد انشعاب پلي اتيلن به همراه تعميرات شبكه و انشعابات در سطح شهرستانهاي بيرجند، خوسف، سربيشه ،درميان، نهبندان و روستاهاي تابعه
 ١٦:٢٤ - 1398/04/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 1398.2118
انجام كليه امور مرتبط با پيمان حجمي خدمات پشتيباني : عمومي و تخصصي شركت گاز استان خراسان جنوبي
 ٠٨:٠٢ - 1398/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 1398.2149
پروژه گازرساني به واحدهاي صنعتي و توليدي غرب استان خراسان جنوبي به روش
 ٠٨:٠٠ - 1398/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 1398.2114
پروژه گازرساني به واحدهاي صنعتي و توليدي شرق استان خراسان جنوبي به روش PC
 ٠٧:٥٦ - 1398/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان مناقصه عمومي و یک مرحله ای همراه با ارزيابي كيفي
مناقصه شماره 1398.1743
پروژه تهيه مصالح و اجراي شبكه تغذيه و توزيع و ايستگاه هاي تقليل فشار روستاهای محور حسن كلنگي (گلستان) به روش PC
 ١٠:٠٤ - 1398/04/02 - نظرات : ٠متن کامل >>