صفحه اصلی > آگهی ها > مناقصات 


آگهي فراخوان تجدید مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
تجدید مناقصه عمومي و دو مرحله اي شماره 1399.3190
خريد لوله فولادي 8 اينچ گريد B به ضخامت 0.188 اينچ (تقاضاي شماره 9930002)
 ١٠:١٢ - 1399/06/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 1399.3172
انجام خدمات حمل و نقل و تاكسيراني شرکت گاز استان خراسان جنوبی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2099091444000037)
 ١٠:١٠ - 1399/06/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان تجدید مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
تجدید مناقصه عمومي و دو مرحله اي شماره 1399.3191
خريد لوله فولادي 4 و 6 اينچ گريد B به ضخامت 0.172 اينچ (تقاضاي شماره 9930001)
 ١٠:٠٨ - 1399/06/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 1399.3071
انجام كليه امور مرتبط با خدمات حجمي تخصصی واحدهای ستادی شرکت گاز استان خراسان جنوبی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2099091444000036)
 ٠٩:٥١ - 1399/06/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 1399.2822
گازرساني به واحدهاي صنعتي و توليدي در سطح استان خراسان جنوبي به روش pc
 ١١:٢٨ - 1399/06/11 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>