صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

آگهي فراخوان مناقصه عمومي و یک مرحله ای همراه با ارزيابي كيفي

مناقصه شماره 1398.1743

پروژه تهيه مصالح و اجراي شبكه تغذيه و توزيع و ايستگاه هاي تقليل فشار روستاهای محور حسن كلنگي (گلستان) به روش PC

نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار : شركت گاز استان خراسان جنوبي (سهامي خاص)- بيرجند- سايت اداري- بلوار پيامبر اعظم (ص)- ابتداي خيابان شهداي نيروي انتظامي- شركت گاز استان خراسان جنوبي- طبقه اول- اتاق 121- امور قراردادها- کدپستی : 9719866838- تلفن :‌ 32392000-056 ، نمابر قراردادها :‌ 32400523-056

شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه : پروژه تهيه كليه مصالح و اجراي 6600  متر شبكه تغذيه 24 متر شبكه توزیع فولادي "6  و 97000  متر شبكه توزیع پلي اتيلن، نصب 600 مورد انشعاب پلي اتيلن، و اجراي عمليات نصب و اجراي مكانيكال ورودي و خروجي و اجراي عمليات سيويل و برقي 1 مورد ايستگاه تقليل فشار TBS كابينتي به ظرفيت 2500 مترمكعب مطابق با نقشه هاي پيمان به روش PC

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : تضمين هاي اعلام شده در آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي به شماره 123402/ت50659 ه- مورخ 22/09/1394- مبلغ تضمين 4.000.000.000 ريال (چهار ميليارد ريال)- ارائه هر گونه چك به عنوان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار مورد قبول نمي باشد.

محل تأمين اعتبار پيمان : بودجه اجرايي اين پيمان از محل اعتبارات سرمايه اي (منابع داخلي) شركت گاز استان خراسان جنوبی (طرحهاي غيرعمراني) تأمين مي گردد .

شرايط متقاضيان :

دارا بودن حداقل پايه 4 در رشته تأسيسات و تجهيزات و يا 4 رشته نفت و گاز

داشتن ظرفيت خالي ارجاع كار و دارا بودن سابقه كاري مشابه و مرتبط

ارائه مدارك معتبر ثبتي مناقصه گر و مدارك و مستندات مذكور در اسناد ارزيابي كيفي

ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده سال 97 و يا حداقل سال 96 توسط مؤسسات حسابرسي معتبر براي مناقصه گران الزامي است .

نكته1 : ارائه اصل و يا كپي برابر اصل مدارك فوق الاشاره در زمان بازگشايي پيشنهادها الزامي است .

نکته2 : ارائه گواهينامه تأييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي توسط برنده مناقصه در زمان انعقاد قرارداد الزامی می باشد .

برنامه زماني مناقصه :

مهلت اعلام آمادگي و دريافت اسناد ارزيابي كيفي پيمانكاران : از تاريخ 29/03/98 لغايت 05/04/98

تذکر1: هر یک از مناقصه گران بایستی اسناد ارزيابي كيفي پيمانكاران شامل : (دستورالعمل ارزیابی کیفی مناقصه گران (پیمانکاران) و دستورالعمل ارزیابی HSE مناقصه گران  را از سايت شركت گاز خراسان جنوبي به آدرس WWW.NIGC-SKGC.IR (قسمت مناقصه و مزايده – فرم هاي الكترونيك) دانلود نمایند.)

تذکر2 : هر یک از مناقصه گران موظفند لیست ماشین آلات و تجهیزات خود به همراه تصویر برابر با اصل شده سند مالکیت آنها و همچنین لیست کارکنان واجد صلاحیت تخصصی و حرفه ای خود با مشخص نمودن تخصص و سابقه کاری هر یک در قالب جدول ، که منحصراً برای همین پروژه بکارگیری خواهند شد را همراه اسناد ارزیابی کیفی ارائه نمایند.

آخرين مهلت عودت اسناد ارزيابي كيفي : پايان وقت اداري مورخ 19/04/98

اعلام نتايج ارزيابي كيفي :  24/04/98

آخرين مهلت عودت اسناد مناقصه : ساعت 13:30 روز يكشنبه مورخ 06/05/98

زمان و مكان بازگشايي پاكات : ساعت 14:00روز يكشنبه مورخ 06/05/98- سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبي

شركتهاي واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد ، همراه با معرفي نامه كتبي با ذكر دقيق موضوع مناقصه و همچنين ارائه تصوير برابر با اصل شده گواهينامه صلاحيت پيمانكاري در حداقل پايه 4 در رشته تأسيسات و تجهيزات و يا 4 رشته نفت و گاز به آدرس مندرج در متن آگهي مراجعه و اسناد ارزيابي كيفي و همچنين اسناد مناقصه را بطور همزمان دريافت نمايند . از مناقصه گراني كه حداقل امتياز قابل قبول در ارزيابي كيفي را كسب نمايند جهت عودت اسناد مناقصه و بازگشايي پاكات دعوت به عمل خواهد آمد .

ضمناً ارائه مدارك و دريافت اسناد مناقصه ، هيچگونه حقي را براي متقاضيان جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد .

اين آگهي در سايتهاي www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir  قابل رؤيت مي باشد .

 

روابط عمومي شركت گاز استان خراسان جنوبي


  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/04/02 - ١٠:٠٤
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 659

خروج