صفحه اصلی > دانش و اطلاعات > سیمای صنعت گاز 

مقدمه:


انرژي بعنوان يكي از مهم‌ترين اركان هرفعاليت اقتصادي، از جايگاهي راهبردي در نظام هاي اقتصادي رو به توسعه برخوردار بوده و از اساسي‌ترين عوامل توسعه پايدار محسوب مي گردد. به عبارت ديگر، انرژي نيز همانند ساير عوامل توليد از جمله سرمايه و نيروي كار از عناصر بنيادين رشد اقتصادي به شمار مي‌رود كه برنامه‌ريزي و اقدام براي دسترسي به منابع قابل اطميناني از آن جهت تامين امنيت عرضه انرژي را اجتناب‌ناپذير مي سازد.

نفت و گاز مهم‌ترين حامل‌هاي انرژي موجود در سبد جهاني انرژي است كه بر اساس گزارشات رسمي منتشره، همچنان اهميت خود را طي دهه‌هاي آتي حفظ خواهد كرد. در اين ميان از آنجائيكه در فرآيند تبديل گاز طبيعي به انرژي حرارتي، آلودگي زيست محيطي كمتري نسبت به ساير حامل هاي انرژي فسيلي توليد مي شود، به منظور تداوم روند توسعه صنعتي و اقتصادي كشورهاي جهان و در عين حال حفاظت و صيانت از محيط زيست، توسعه و گسترش استفاده از گاز طبيعي بعنوان انرژي پاك و سازگار با ملاحظات زيست محيطي كه الزامي گريزناپذير و از پيش نيازهاي توسعه پايدار مي باشد. در كنار مزيت هاي زيست محيطي بكارگيري گاز طبيعي، عواملي همچون پراكندگي جغرافيايي مناسب تر و قيمت قابل رقابت با ساير حامل هاي انرژي، موجب اقبال و تخصيص سهم فزاينده به گاز طبيعي در سبد انرژي جهاني شده است.

بر اساس آخرين آمارهاي رسمي منتشر شده، ايران با دارا بودن 34 تريليون متر مكعب گاز طبيعي كه بيش از 18 درصد از كل ذخاير دنيا را تشكيل مي دهد، به عنوان بزرگ‌ترين دارنده ذخاير گاز جهان شناخته مي‌شود. وجود چنين ذخاير عظيمي در ايران، سياست‌گذاران بخش انرژي را به سمت برنامه‌ريزي در جهت توسعه ظرفيت توليد، انتقال، ذخيره‌سازي و توزيع گاز طبيعي در اقصي نقاط كشور پهناور ايران و جايگزيني آن با ساير فرآورده‌هاي نفتي به منظور افزايش سهم گاز طبيعي در سبد انرژي كشور سوق داده است تا علاوه بر بهره‌مندي از اين سوخت پاك، از افزايش بي‌رويه مصرف فرآورده‌هاي نفتي كه صادرات يا كاهش واردات آنها مي‌تواند موجب درآمدزايي و رونق اقتصادي كشور شود، جلوگيري بعمل آيد. با اجراي برنامه‌هاي توسعه گازرساني در سال‌هاي اخير سهم گاز طبيعي در سبد انرژي مصرفي كشور به بيش از 70 درصد رسيده است.

علاوه بر بهره‌گيري از مزيت گاز طبيعي به منظور تامين انرژي داخلي، گسترش برنامه‌هاي مبادلات بين‌المللي گاز طبيعي در راستاي ارتقاي جايگاه ايران در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي از اهداف مهم و استراتژيك شركت ملّي گاز ايران بشمار مي رود.

در راستاي تحقق اين اهداف، موفقيت‌هاي چشمگيري در توسعه و افزايش ظرفيت زنجيره عرضه گاز طبيعي در بخش‌هاي پالايش، انتقال، توزيع و ذخيره‌سازي گاز طبيعي بدست آمده است كه در قالب شاخص‌هاي عملكردي به شرح ذيل ارائه مي گردد.


سياست گازرساني


پيرو اجراي سياست جايگزيني گاز طبيعي با ساير فراورده هاي ميان تقطير وبا توجه به ذخاير عظيم گاز طبيعي در ايران اسلامي در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي روند گازرساني به شهرها و روستاهاي كشور از رشد شتاباني برخوردار گرديده و پيش بيني مي گردد طي سالهاي نه چندار دور گستره شبكه هاي گاز شهري تمامي اقصي نقاط ميهن اسلامي و جمعيت  ساكن در آن را تحت پوشش خود قرار دهد. در حال حاضر سياست كلان شركت ملي گاز ايران در حوزه مديريت مصرف گاز طبيعي بر مبناي برنامه ريزي براي بهره مند نمودن غالب جمعيت ايران اسلامي از آسايش حاصل از سوخت گاز طبيعي، عوامل تاثير گذار ومهم اقتصادي ديگري را همچون حفظ تناسب لازم بين توليد و مصرف،  ارزش افزوده، تعيين منطقي سهم بخشهاي مصرفي ، رعايت اعتدال در مصرف، توجه به سهم آيندگان از ذخاير موجود، لزوم حضور پر رنگ  صنعت گاز در عرصه هاي تجارت بين الملل ، قرار گرفتن گاز به عنوان محور توسعه پايدار، بنگاه داري اقتصادي ، آماده نمودن زمينه هاي لازم براي اجرايي نمودن اصل 44 قانون اساسي و رعايت عدالت در گسترش گازرساني به شهرها  و روستاها در سطح كلان وهمچنين تامين گاز بخشهاي مختلف است.

هم اکنون 97 درصد جمعیت شهری، 73 درصد جمعیت روستایی و 87 درصد از جمعیت کلّ کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردارند و باتوجه به روند مثبت گازرسانی به همه شهرها و روستاهای کشور از محل اعتبار بند «ق»، انتظار میرود در پایان برنامه ششم توسعه، ١٠٠ درصد بخش خانگی و تجاری تحت پوشش شبکه گاز قرار گیرند.


ايجاد امنيت انرژی و رفاه عمومی:


شركت ملي گاز ايران در راستاي اجراي سياست محروميت زدايي و گسترش عدالت اجتماعي، تمام زيرساخت‌های لازم برای توسعه گازرسانی در داخل کشور بالاخص گازرسانی به روستاها را فراهم نموده است. اين امر علاوه بر افزايش رفاه در اين مناطق منجر به ايجاد اميد به زندگی، اشتغال­زايی و نشاط شده است.


دستاوردهاي گازرساني به روستاها

1-      جلوگيري از مهاجرت به شهرها

2-      صيانت از محيط زيست و جلوگيري از تخريب جنگلها و مراتع

3-      استفاده از سوخت پاك و ارزان و كمك به اقتصاد خانواده

4-      صرفه جويي در استفاده از فراورده هاي ميان تقطير و سوخت مايع

5-      دستيابي به توسعه پايدار


 

عملكرد شركت ملي گاز ايران  در يك نگاه


رديف

نوع فعاليت

واحد

عملكرد از ابتدا تا پایان  تير ماه 97

1

گاز برداشت شده از منابع

ميليارد متر مكعب

 

2

 خطوط انتقال گاز احداث شده

كيلومتر

38679

3

 خطوط انتقال گاز بهره برداري  شده

كيلومتر

36582.3

4

 ايستگاههاي تقويت فشار بهره برداري  شده

عدد

81

5

توربوكمپرسورهاي نصب شده

واحد

292

6

تحويل به مخازن ذخيره سازي گاز

ميليون متر مكعب

11040

7

تعداد نيروگاههاي گازرساني شده

واحد

82

8

 شبكه گاز شهري و روستايي اجراشده

كيلومتر

338354.4

9

 انشعاب گاز شهري و روستايي نصب شده

عدد

11346510

10

تعداد مشتركين گاز شهري و روستايي

عدد

22658347

11

واحد تحت پوشش شهري و روستايي

عدد

26218430

12

تعداد شهرهاي گازرساني شده

عدد

1122

13

تعداد روستاهاي گازرساني شده

عدد

26142

14

واردات گاز طبيعي

ميليارد متر مكعب

113

15

صادرات گاز

ميليارد متر مكعب

194

 


تاریخ بروز رسانی : مرداد ماه 1397