صفحه اصلی > معرفی شرکت > تاریخچه ومعرفی شرکت 

شرکت گاز استان خراسان جنوبی در اواخر خرداد ماه سال 1385 به صورت رسمی و با معرفی مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره به عنوان بیست و هفتمین شرکت گاز استانی در سطح کشور فعالیت خود را آغاز نمود. البته شروع فعاليت گازرساني در استان خراسان جنوبي به يك سال قبل از تاسيس شركت گاز استان (سال 1384) بر مي گردد و تا قبل از تاسيس شركت مستقل استاني ، اقدامات و فعاليتهاي لازم از طريق شركت گاز استان خراسان (قبل از تقسيم) پيگيري مي گرديد. فاز اول گازرساني به استان در آبانماه سال 86 به بهره برداري رسيد و شهر قاين بعنوان اولين شهر استان در سال 86 از نعمت گاز طبيعي برخوردار گرديد. فاز دوم گازرساني به استان در سال 87 با تزريق گاز مركز استان ( شهر بيرجند ) به بهره برداري رسيد. با اجراي پروژه هاي متعدد گازرساني در سطح استان ، تا پایان سال 1399 ، تعداد 32شهر و 1401 روستاي استان مشتمل بر 100درصد خانوار شهري و 94درصد خانوار روستايي استان از نعمت گاز طبيعي برخوردار مي باشند .

شركت گاز استان خراسان جنوبي ماموريت دارد تا با ارائه گاز طبيعي ايمن و پايدار و خدمات با كيفيت بالاي گازرساني قبل از فروش ، هنگام فروش و پس از فروش با كمترين هزينه به كليه مصرف كنندگان گاز طبيعي در استان خراسان جنوبي با رعايت مقررات و قوانين مربوطه و با استفاده از روش ها ، سامانه ها و تكنولوژي هاي نوين و به روز در كليه مراحل ارائه گاز طبيعي و خدمات گازرساني با به خدمت گرفتن كاركناني شايسته ، متخصص ، كارآمد و آموزش ديده و با استفاده از خدمات همكاران (پيمانكاران و مشاوران) واجد صلاحيت ، به ارتقاي سطح رفاه و توسعه اقتصادي و حفظ محيط زيست خراسان جنوبي ياري رساند.