صفحه اصلی > معرفی شرکت > هیئت مدیره 

 

 

سید محمدرضا شفیعی

معاون کل امورحسابرسی داخلی و رئیس هیأت مدیره

 

 

 

 

سید محمود هاشمی

 
 

مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره

 
     

 

 

غلامحسین عبدالهی

رئیس واحد مهندسی و اجرای طرحها

 عضو اصلی هیئت مدیره

حسن شیرین

رییس امور مالی و پشتیبانی

عضو اصلی هیئت مدیره

رحمان محمودی

معاون بهره برداری

عضو اصلی هیئت مدیره

 


زهرا وفادار

رئیس امورمالی

دبیرهیئت مدیره

 

حمید رمضانی

رئیس برنامه ریزی

عضو علی البدل

ابوطالب تقی پور

رئیس امور حقوقی

عضو علی البدل