صفحه اصلی > معرفی شرکت > اساسنامه 

به موجب اساسنامه شركت گاز استان خراسان جنوبي(سهامي خاص) ،‌ اهداف و وظائف اين شركت عبارت است از : 


 الف ) دريافت ، توزيع ، خريد و فروش و حق العمل كاري گاز طبيعي با رعايت مقررات و قوانين مربوطه 

  ب ) حفظ ، نگهداري و اداره عمليات مربوط به شبكه هاي توزيع گاز ، ايستگاههاي تقليل فشار ،ايستگاههاي اندازه گيري ، ايستگاههاي

حفاظت از زنگ و سايرتاسيسات و ابنيه مرتبط با فعاليتهاي شركت 

  ج ) ارائه خدمات به متقاضيان و مشتركين گاز طبيعي ، فروش گاز براساس قرارداد و اهتمام در ارتقاء كيفيت خدمات قبل و بعد از فروش به

مشتركين و مصرف كنندگان گاز طبيعي 

  د ) مطالعات فني ، مهندسي ،‌اقتصادي و طراحي و اجراي طرحهاي گازرساني و ايجاد و احداث تاسيسات و ابنيه لازم جهت نيل به اهداف

شركت حسب برنامه هاي مصوب شركت ملي گاز ايران 

 هـ ) مشاركت و اهتمام در تهيه و تنظيم مقررات و استانداردهاي فني و ايمني و لزوم رعايت ضوابط و استانداردها در كليه زمينه هاي بهره

برداري ، ‌نگهداري تاسيسات و اطمينان از اجراء و رعايت ضوابط مذكور توسط مصرف كنندگان گاز طبيعي و همچنين فراهم آوردن شرايط مناسب

ولازم جهت استفاده بهينه و منطقي از گاز طبيعي 

 و ) مراقبت و اهتمام لازم براي توسعه و پيشرفت فعاليتهاي موضوعه شركت از لحاظ علمي ، فني و اقتصادي و كوشش درافزايش استفاده از

سهم داخلي در طراحي ساخت واجراء طرحهاي توسعه اي 

 ز ) اهتمام وكوشش به منظور ارتقاء سطح دانش و معلومات تخصصي نيروي انساني در جهت توسعه امر فعاليتهاي موضوعه شركت و افزايش

بهره وري نيروي انساني 

 ح ) كوشش در اداره امور شركت بر مبناي بنگاهها ي اقتصادي ، بهينه سازي و بهره وري مناسب از امكانات و منابع برقراري نظامهاي

حسابداري مديريت و صنعتي