صفحه اصلی > آگهی ها > مناقصات 


آگهي فراخوان تجدید مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
تجدید مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 53095549
نصب 2500 انشعاب و اجرای شبکه های باقیمانده روستاهای گازدار در سطح استان خراسان جنوبی به روش
 ١٠:٥٣ - 1400/08/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 53099156
اجراي خطوط تغذيه ارتباطي ايستگاههاي CGS در سطح شهرستان خوسف به منظور تقويت و پايداري شبكه و استمرار گاز در شرايط بحراني به روش PC
 ١٠:٥١ - 1400/08/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 53098762
اجرای توسعه شبكه توزيع و نصب انشعابات پلي اتيلن در سطح شهرستانهای بيرجند ، خوسف و روستاهاي تابعه
 ١١:٢١ - 1400/08/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 53098587
انجام خدمات امداد ، بهره برداري ، مشتركين ، گازباني ، قرائت كنتور و توزيع صورتحساب مشتركين ، وصول مطالبات ، بازرسی و نظارت بر توزیع گاز در سطح ناحیه فردوس (شامل شهرهای فردوس ، اسلامیه ، باغستان علیا ، سرایان ، آیسک ، سه قلعه و روستاهای تابعه ) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2000091444000067)
 ١١:١٨ - 1400/08/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 53097454
نصب و تعويض 5500 كنتور و نصب 3000 رگولاتور در سطح ناحیه قاینات
 ١٣:٤٠ - 1400/07/18 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>