صفحه اصلی > آگهی ها > مناقصات 


آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
(مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 53091835)
اجرای توسعه شبكه و نصب انشعابات متفرقه و تعمیرات شبکه و انشعابات در سطح ناحیه طبس
 ١١:٠٠ - 1400/04/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
(مناقصه عمومي و يك مرحله اي شماره 53091603)
تأمین خودروهای استیجاری شرکت گاز استان خراسان جنوبي از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2000091444000035)
 ١٠:٥٧ - 1400/04/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
(تجدید مناقصه عمومي و دو مرحله اي شماره 52072935)
خريد لوله فولادي 4 و 8 اينچ گريد B (تقاضاي شماره 0030002)
 ١٠:٤٥ - 1400/04/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
اجرای توسعه شبكه و نصب انشعابات متفرقه و تعمیرات شبکه ، انشعابات و ایستگاه ها در سطح ناحیه قاین
تهیه مصالح و اجرای 30 كيلومتر توسعه شبكه توزيع گاز و نصب 1200 انشعاب پلي اتيلن به همراه تعميرات شبكه ، انشعابات و ایستگاه ها در سطح شهرستان های قاینات و زیرکوه و روستاهای تابعه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (2000091444000036)
 ١٠:٤٣ - 1400/04/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان تجدید مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
تجدید مناقصه عمومي و دو مرحله اي شماره 53066978
خريد 20000 متر لوله فولادي 6 اينچ گريد B به ضخامت 0.172 اينچ (تقاضاي شماره 0030006)
 ٠٨:٤٨ - 1400/04/15 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>