صفحه اصلی > مشترکین > مقررات و هزینه ها > هزینه اشتراک پذیری 

 

هزینه برقراری اشتراک مشترکین جزء از تاریخ 95/2/1

(ظرفیت کنتور *عددثابت 352370)

ردیف

حداکثر زیربنا حداکثر واحد عدد ثابت ظرفیت کنتور کل هزینه برقراری انشعاب به ریال

1

40 1 352,370 4 1,409,480
2

120

1 352,370 6 2,114,220
3

250

2 352,370 10 3,523,700

4

500

4 352,370 16 5,637,920

5

800

6 352,370 25 8,809,250
6

1300

10 352,370 40 14,094,800

7

2000

15 352,370 65 22,904,050

8

3000 20 352,370 100 35,237,000
9 5000 30 352,370 160 56,379,200

درمورد کلیه شهرها و روستاها حداکثرزیربنا 150 متر مربع و برای مراکز استانهاحداکثر زیربنا تا 120 مترمربع ملاک است.

مبنای تعیین ظرفیت کنتور جهت مصارف خانگی تطابق هردومورد حداکثر تعداد واخد و حداکثر زیربنای مفید در جدول می باشد.

 

 


انواع بخشودگی های قابل استفاده به شرح زیر می باشد: 

آزادگان، همسران، فرزندان ووالدین شهدا، اسراء و مفقودالاثرها تا ظرفیت ۶ مترمکعب 

جانباز بادرصد ۲۵% به بالا تا ظرفیت ده مترمکعب 
مددجویان
 کمیته امداد تا ظرفیت ۶ مترمکعب 

سازمان بهزیستی تا ظرفیت ۶ مترمکعب 

مساجد روستایی، صددرصد هزینه نصب و انشعاب 

مساجد، صددرصد هزینه نصب و انشعاب 

حسینه ها، صددرصد هزینه نصب و انشعاب 

اماکن دینی اقلیت های دینی، صددرصد هزینه نصب و انشعاب 

حوزه های علمیه، صددرصد هزینه نصب و انشعاب

جانبازان زیر ۲۵درصد تا ظرفیت ۶ مترمکعب

رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس با حداقل ۶ ماه حضور در جبهه تا ظرفیت ۶ مترمکعب