صفحه اصلی > آگهی ها > فرم های الکترونیکی مناقصات 
   دانلود : فرمهای جدیداستعلام ارزیابی کیفی مشاورانRFQ.pdf           حجم فایل 294 KB
   دانلود : دستورالعمل_ارزیابی_کیفی_پیمانکاران.pdf           حجم فایل 5135 KB
   دانلود : دستورالعمل_ارزیابی_hse_مناقصه_گران.pdf           حجم فایل 581 KB
   دانلود : فرمهاي_ارزيابي_كيفي_مناقصات_خدماتي.rar           حجم فایل 512 KB