صفحه اصلی > معرفی شرکت > بخش ویژه مسئولیت اجتماعی 

شرکت گاز خراسان جنوبی به عنوان آخرین مرحله از چرخه گازرسانی و یکی از واحدهای زیر مجموعه شرکت ملی گاز ایران ماموریت دریافت و توزیع گاز طبیعی و اجرا و حفاظت از خطوط فرعی و شبکه های توزیع گاز طبیعی و تاسیسات گازرسانی در استان خراسان جنوبی را بر عهده دارد.

این شرکت با بهره گیری از نیروهای انسانی توانمند و سخت کوش، تامین کنندگان متعهد و زیر ساخت ها و تجهیزات به روز نقش موثری در توسعه آبادانی استان را ایفا می نماید همچنین کارکنان این شرکت خود را متعهد به صیانت از محیط زیست، توسعه مدیریت سبز، رعایت حقوق شهروندی و حفظ آسایش و رفاه مردم می دانند و جهت ارتقای سلامت اداری و تعامل سازنده و پاسخگویی به ذینفعان و آموزش و فرهنگ سازی مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی تلاش می نمایند. اینجانب و کلیه کارکنان شرکت گاز خراسان جنوبی جهت رعایت استانداردهای مسئولیت اجتماعی از هیچ تلاشی فروگذار ننموده و خود را به تعیین راهکارهای روشن و شفاف برای پیشرفت جامعه و رعایت الزامات محیط زیست متعهد می دانیم.

 

اعضای کمیته مسئولیت اجتماعی

سید محمود هاشمی

مدیر عامل

رئیس کمیته

فاطمه قربانی

رییس دفتر مدیر عمل

دبیر کمیته

رحمان محمودی

معاون بهره برداری

عضو کمیته

حسن شیرین

رییس امور مالی و پشتیبانی

عضو کمیته

رضا شریفی

رییس منابع انسانی

عضو کمیته

هاشم اکبری مقدم

رییس ایمنی/بهداشت و محیط زیست

عضو کمیته

غلامجسین عبداللهی

رییس امور مهندسی و اجرای طرحها

عضو کمیته
حمید رمضانی

رییس برنامه ریزی

عضو کمیته

زینب خسروی

رییس روابط عمومی

عضو کمیته

اخبار ویژه مسئولیتهای اجتماعی شرکت گاز خراسان جنوبی