صفحه اصلی > تماس با ما > افراد توانخواه 

 

روابط عمومی

پست الکترونیکی

 info@nigc-skgc.ir

تلفن

05632392000

 نمابر

05632400531

شماره پیام کوتاه

200056194

تلفن گویا

1594

 

آدرس

خراسان جنوبی-بیرجند-بلوارپیامبراعظم(ص)-سایت اداری-ابتدای بلوار شهدای نیروی انتظامی-شرکت گاز استان خراسان جنوبی